Emoji Block Puzzle

HOW TO PLAY
1. Simply drag the given blocks and put them into the grid
2. Remove the blocks by making full horizontal or vertical lines!
3. Try to remove multiple lines at a time to get higher score :D
FEATURES
★ NO WIFI? NO PROBLEM! Enjoy wood puzzle anytime, anywhere!
★ FREE TO PLAY & Suitable for all ages.
★ NO penalties & time limits; You can enjoy Block Puzzle at your own pace!

Have fun!

Đặt các mảnh vào ô vuông 8x8. Một khi bạn điền vào một đường thẳng đứng hoặc ngang, nó sẽ biến mất, giải phóng không gian cho các mảnh mới.
Trò chơi sẽ kết thúc nếu không có không gian cho bất kỳ khối được cho ở dưới bảng.

Trò chơi dễ chơi và vui nhộn cho mọi lứa tuổi.
Dễ học và vui vẻ để làm chủ lối chơi.

Bạn có thể chơi bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào! 

Download now: 
http://onelink.to/blockpuzzle